Litteratur om fridykning og dykning (Danish only)

Hvis du vil vide mere om de mange spændende mekanismer, som regulerer og kontrollerer dyr og mennesker under forskellige fysiologiske og miljømæssige forhold, kan du læse mere i disse bøger og artikler.

Du kan også finde oplysninger omkring fysiologiske og medicinske aspekter inden for fridykning ved at søge på følgende stikord i fx Google eller PubMed:

Apnea, freediving, skindiving, breath-holding, blood shift, buccal pumping, buccal-pharyngial pumping, packing, lung packing, mammalian diving response, mammalian diving reflex, narcosis, spleen contraction.

Ferretti, G. 2001. Extreme Human Breath – Hold Diving. Of Applied Phsyology – 84: 254 – 271.

Denne artikel omhandler de repiratoriske, cirkulatoriske og metabolske tilpasninger som finder sted hos mennesker under ekstrem fridykning. Har man ikke en specialviden indenfor biologi eller medicin er den muligvis lidt tung at tygge sig igennem, men bestemt ikke umulig at forstå.

Schmidt – Nielsen, K. 1997. Animal Physiology – adaptation and environment. Fifth edition. Cambridge University Press, 1997.

I denne glimrende lærebog gennemgåes i kapitel 5 de væsentlige problemer som mennesker og dyr stilles overfor når de dykker. Ud over de gængse mekanismer, som udgør dykkerresponsen, forklares også begreber som dykkersyge og narkosis.

Randall, D. et al. 1997. Animal physiology – mechanisms and adaptations, fourth edition. W.H Freeman and Company. New York. (specielt kapitlerne 12 & 13)

Denne bog giver en god oversigt over hjerte-karsystemet samt over elementære gas- (O2, CO2, N2 etc.) forhold.

Butler, P. J., & Jones, D. R. 1997. Physiological Reviews – physiology of diving of birds and mammals. Volume 77, number 3. Side 837-899. July 1997.

Denne oversigtsartikel sammenfatter mere end 400 artikler og giver en meget grundig gennemgang af den fysiologiske dykkerrespons hos fugle og pattedyr.

Schagatay, E. 1996. The human diving response – effects of temperature and training. University of Lund, 1996.

Denne bog, som er Schagaty´s Ph.D. afhandling, beskriver dykkerresponsen hos mennesket med udgangspunkt i forsøg med en gruppe af almindelige personer.

Paulev, P. E. 1965. Decompression sickness following repeated breath-hold dives. Journal of Applied Physiology – 20: 1028-1031.

Paulev, P. E. 1965. Respiratory and cardiovascular effects of breath-holding. I Acta Physiologica Scandinavica – suppl. 324, 1969.

Paulev forklarer med ord og tal den beskrevne fridykker “dykkersyge” udfra egne forsøg.